إنا لله و إنا إلیه راجعون

إنا لله و إنا إلیه راجعون

پیام تسلیت دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان به مناسبت درگذشت سرکار خانم مژگان شعیبی دانشجوی مقطع دکترای مدیریت و کنترل بیابان

إنا لله وإنا إلیه راجعون

إنا لله وإنا إلیه راجعون

پیام تسلیت مدیریت و همکاران دانشکده کویرشناسی به مناسبت درگذشت پدر همسر جناب آقای دکتر حمیدخیرالدین