نام و نام خانوادگی: دکتر احمد صادقی‌پور

مدرک تحصیلی: مرتعداری

محل اخذ: دانشگاه تهران

ایمیل: a.sadeghipour@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31535554-023

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.