دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان به عنوان اولین دانشکده کویرشناسی در سطح کشور در مهر ماه سال 1386 راه اندازی شد و در بهمن ماه همان سال با جذب دانشجو در رشته بیابانزدایی در مقطع کارشناسی ارشد بطور رسمی فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود. همچنین در سال 88-87 در اولین دوره مقطع کارشناسی رشته مدیریت مناطق خشک و بیابانی نیز دانشجو پذیرفت. با پیگیری­های انجام شده در سال­های بعد رشته های بیابان زدایی در مقطع دکتری و هواشناسی کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد نیز راه اندازی گردید. سپس با جذب اعضای هیات علمی  مرتبط، گروه آموزشی جنگلداری در مناطق خشک  در سال 1392 با جذب دانشجو در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به فعالیت گردید. از خردادماه 1396، رشته مدیریت مناطق خشک و بیابانی به مهندسی طبیعت و رشته جنگلداری به علوم و مهندسی جنگل تغییر نام یافت. لازم به ذکر است، که در دانشکده، آزمایشگاه مختلفی از جمله سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی; خاک و آب;  آب، خشکسالی و محیط زیست;  زمین شناسی و گیاه­شناسی در سال 1391 افتتاح گردید، که دارای تجهیزات مختلفی می باشند.

امید است با استفاده از کادر اعضای هیات علمی توانمند و امکانات موجود بتوان فارغ التحصیلان ممتاز به امر احیاء و توسعه پایدار منابع طبیعی و مناطق خشک و بیابانی کشور تربیت نمود.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.