معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی


نام و نام خانوادگی: دکتر احمد صادقی‌پور

مدرک تحصیلی:  مرتعداری

محل اخذ: دانشگاه تهران

ایمیل: a.sadeghipour@semnan.ac.ir  

شماره تماس: 31535554-023

Copyright  © 2021 desert.semnan.ac.ir . All rights reserved