فرمهای مربوطه تحصیلات تکمیلی
فرمهای مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی
   دانلود : فرم افزایش سنوات ترم 6 ارشد           حجم فایل 0 KB
   دانلود : فرم افزایش سنوات ترم 10 دکتری           حجم فایل 188 KB
   دانلود : فرم افزایش سنوات ترم 5 ارشد           حجم فایل 186 KB
   دانلود : فرم اصلاحات و تحویل پایان نامه ارشد           حجم فایل 40 KB
   دانلود : اطلاعیه دفاع از پایان نامه           حجم فایل 31 KB
   دانلود : دستورالعمل اجرایی جلسه دفاع از پایان نامه           حجم فایل 63 KB
   دانلود : فرم تائیدیه اصلاحات و تحویل پایان نامه           حجم فایل 40 KB
   دانلود : فرم داوری پایان نامه ارشد           حجم فایل 71 KB
   دانلود : فرم داوری رساله دکتری           حجم فایل 70 KB
   دانلود : فرم درخواست مجوز دفاع از پایان نامه ارشد - رساله دکتری           حجم فایل 82 KB
   دانلود : فرم پروپوزال ارشد           حجم فایل 1240 KB
   دانلود : فرمت پایان نامه           حجم فایل 1779 KB
   دانلود : فرم درخواست همکاری           حجم فایل 630 KB
   دانلود : فرم مجوز آزمون جامع           حجم فایل 124 KB
   دانلود : معرفی_داور_.doc           حجم فایل 390 KB
   دانلود : فرم_آمادگی_دفاع.doc           حجم فایل 142 KB
   دانلود : فرم_ارزيابي_سمينار.docx           حجم فایل 24 KB
   دانلود : فرمت_تدوين_فرم_پيشنهاد_پژوهشي.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : فرم1_اولیه_پیشنهاد_تحقیق.pdf           حجم فایل 46 KB
   دانلود : فرم7_اطلاعيه_دفاع.pdf           حجم فایل 412 KB
   دانلود : فرم6_هماهنگي_براي_دفاع.pdf           حجم فایل 555 KB
   دانلود : فرم3_گزارش_سه_ماهه.pdf           حجم فایل 680 KB
   دانلود : فرايند_تصويب_پروپزال.pdf           حجم فایل 385 KB
 Copyright  © 2018 desert.semnan.ac.ir . All rights reserved