درباره گروه

با توجه به اینکه بخش اعظم کشور، شرایط خشک و نیمه خشک دارد و بیابانزایی یکی از مسائل بسیار مهم کشور ما به حساب می­آید، لذا به منظور تامین نیروی انسانی متخصص در امور مربوط گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی و بهره­برداری اصولی از منابع موجود در شرایط خشک و بیابانی و جلوگیری از فرسایش خاک، بیابانزایی و مهاجرت بی رویه ساکنان این مناطق لازم است افرادی تربیت شوند، که با استفاده از دانش و تجربیات خود بتوانند از امکانات خاص این مناطق به نحو احسن استفاده نموده و ضمن برنامه­ریزی برای ایجاد پوشش گیاهی مناسب در منطقه و جلوگیری از بیابانزایی، زمینه ایجاد کار و تولید را در مناطق خشک فراهم سازند. از این رو، دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان در سال 88-1387، با جذب دانشجو در رشته مدیریت مناطق خشک و بیابانی با هدف فوق شروع به کار نمود. هدف این رشته، تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصصی است، که بتوانند به عنوان کارشناس (مهندس) با اعمال مدیریت در مناطق خشک و بیابانی با برنامه­ریزی­های آموزشی، اجرایی و تحقیقاتی در چنین مناطقی نقش موثری را ایفا نمایند. مدت دوره، 4 سال و حداکثر مجاز آن، 6 سال است.

این گروه با 4 هیات علمی و 90 دانشجو مشغول به فعالیت است. از خردادماه 1396، رشته مدیریت مناطق خشک و بیابانی به مهندسی طبیعت تغییر نام یافت. دانشجویان رشته مدیریت مناطق خشک، 135 واحد و مهندسی طبیعت، در مجموع، 137 واحد را می گذرانند. لازم به ذکر است، جهت استفاده اعضای گروه و دانشجویان در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، آزمایشگاه مختلفی از جمله سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی; خاک و آب;  آب، خشکسالی و محیط زیست;  زمین شناسی و گیاه­شناسی در سال 1391 افتتاح گردید، که دارای تجهیزات مختلفی می باشند.

فارغ التحصیلان در این رشته می توانند به عنوان مدیر ادارات و دفاتر تثبیت شن های روان، بیابانزدایی و حفاظت خاک در وزارت هاد کشاورزی، به عنوان کارشناس مجری طرح­های حفاظت خاک و بیابانزدایی در سازمان جهاد کشاورزی، به عنوان کارشناس در اجرای طرح های تحقیقاتی موسسات تحقیقات منابع طبیعی و در نهایت، به عنوان مربی در هنرستان های کشاورزی ویا سایر موسسات آموزشی وابسته مشغول به کار شوند.

 امید است با استفاده از کادر اعضای هیات علمی توانمند و امکانات موجود بتوان فارغ التحصیلان ممتاز به امر احیاء و توسعه پایدار منابع طبیعی و مناطق خشک و بیابانی کشور تربیت نمود.

Copyright  © 2021 desert.semnan.ac.ir . All rights reserved