همتیان
همتیان تاریخ ثبت : 1392/07/07
طبقه بندي : ,,
نام خانوادگی : همتیان
تصویر :
نام : مهدی
پست سازمانی : کارشناس سایت
نام واحد : دانشکده کویر شناسی
تلفن داخلي : 47
تلفن مستقيم : <#f:1094/>
دورنگار : <#f:1095/>
پست الکترونیکی : mehdihemmatian@staff.semnan.ac.ir
تعداد نمایش : 1356 <<بازگشت
 Copyright  © 2018 desert.semnan.ac.ir . All rights reserved