تیموری
تیموری تاریخ ثبت : 1392/07/07
طبقه بندي : ,,
نام خانوادگی : تیموری
تصویر :
نام : سحر
پست سازمانی : مسئول دفتر رئیس دانشکده
نام واحد : دانشکده کویر شناسی
تلفن داخلي : 28
تلفن مستقيم : 33335405
دورنگار : 33335404
پست الکترونیکی : tsahar@yahoo.com
تعداد نمایش : 1276 <<بازگشت
 Copyright  © 2018 desert.semnan.ac.ir . All rights reserved