تماس با ما

آدرس: سمنان- روبروي پارك سوكان- پرديس شماره يك- ضلع غربي سازمان مركزي دانشگاه سمنان

کد پستی : 19111-35131

نمابر: 31535556

ایمیل:  desert@semnan.ac.ir

Copyright  © 2021 desert.semnan.ac.ir . All rights reserved